سکوت احساس من

. . .

گویی از صحبت ما نیک به تنگ امده بود


بار بستو به گردش نرسیدیم و برفت

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:43  توسط سمیرا  |